Menu

Cuộc xâm lăng của Pain

Cuộc xâm lăng của Pain là đòn tấn công nhắm vào làng Lá do thủ lĩnh Akatsuki, Pain, dẫn đầu. Mục đích của cuộc xâm lăng này là nhằm tìm kiếm Uzumaki Naruto, jinchuuriki của Cửu Vỹ. Bối cảnh Tobi, ân nhân của Pain, [...]