Menu

CÁCH ĐẶT MẬT KHẨU CHO FILE WORD, EXCEL ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN

Đặt mật khẩu cho các file Word, Excel quan trọng của bạn mà không sử dụng thêm bất cứ phần mềm nào nữa. Điều tưởng chừng như không thực hiện được lại được thực hiện rất dễ dàng. Vậy làm như thế nào? Xem cách hướng dẫn chi tiết bên dưới để thực hiện việc đặt mật khẩu nào!

  1. Mở file Word/Excel cần đặt mật khẩu.
  2. Chọn File/Save as .

Xuất hiện một cửa sổ, nhấn chọn “Tool” bên cạnh nút “Save” và chọn “General Options “.

Hộp thoại xuất hiện, trong đó có 2 ô đặt mật khẩu: Password to open (Mật khẩu để mở file) và Password to modify (xem và không được chỉnh sửa). Nhập mật khẩu bạn muốn đặt và nhấn OK .

Một hộp thoại sẽ xuất hiện tiếp theo để xác nhận lại mật khẩu bạn đã đặt. Bạn chỉ cần nhập lại đúng ký tự đã nhập cho mật khẩu trước đó rồi nhấn OK .

Xác nhận việc đặt mật khẩu cho chế độ mở file.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *