Menu

Thủ thuật offline Siêu Imba

Cắt,nối file với HJSplit

Có đôi lần,trong quá trình upload file lên các trang web download,bạn cần phải chia nhỏ file ban đầu ra thành những file nhỏ.Và cũng có đôi lần,các bạn download một thứ gì đó “khủng khiếp” trên mạng về mà file đó không phải [...]

Ẩn thanh taskbar trên màn hình Window

Taskbar Window là thanh nằm cuối của màn hình Window có chức năng thông báo những chương trình đang được chạy và tạo lối tắt cho người dùng dễ dàng truy cập những ứng dụng.Đây là một công cụ hữu ích và không thể [...]