Menu

Thủ thuật offline Siêu Imba

Thay đổi thời gian chờ cho Win 7

Tất cả các bạn khi sử dụng máy tính đều biết,sau một khoảng thời gian không có bất kỳ hoạt động nào trên máy tính thì màn hình máy tính của bạn sẽ tối đi và thêm một khoảng thời gian nữa,máy tính của [...]