Menu

Khôi phục cài đặt gốc trên Iphone

Trong quá trình sử dụng Iphone,có đôi lúc bạn cảm thấy chiếc điện thoại của mình đã trở nên tạp nham quá nhiều và không còn ưng ý nữa.Để khắc phục tình trạng này,các bạn có thể thực hiện thao tác khôi phục cài đặt gốc trên Iphone hay còn gọi là Factory reset.Khi thực hiện thao tác này thì tất cả dữ liệu, các cài đặt, hình ảnh, video trên máy sẻ không còn nữa.

Để thực hiện thao tác này,các bạn làm theo những bước sau đây:

1

2

3

– Thời gian khôi phục lại tùy thuộc vào dữ liệu bạn lưu trữ trên máy.
– Nếu máy bạn có đặt Mật khẩu thì phải nhập Mật khẩu để xác nhận.
– Khi khôi phục xong bạn phải thiết lập lại máy như ban đầu. Nếu máy bạn là phiên bản Khóa mạng phải thực hiện tiếp các thao tác mở mạng (nếu có).
Lưu ý: Những máy đã Jailbreak và cài Cydia thì không làm theo cách này được vì sẽ bị treo máy.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *