Menu

Hướng dẫn tải video từ trang web về album của iPhone

Hướng dẫn các bạn một ứng dụng để tải những video trên Youtube, Facebook và các trang web phim trên iPhone rất nhanh và đơn giản, đặc biệt là còn có thể lưu trực tiếp vào bộ sưu tập máy.

Sau đây là hướng dẫn tải video từ trang web về album của iPhone:

Bước 1: Tải ứng dụng Turbo File Manager and Browser.

Tải ứng dụng Turbo File Manager and Browser

Bước 2: Mở ứng dụng >> Duyệt.

Mở ứng dụng >> Duyệt

Bước 3: Nhập trang web.

Nhập trang web

Bước 4: Mở video muốn tải.

Mở video muốn tải

Bước 5: Tải về.

Tải về

Bước 6: Chọn chất lượng video.

Chọn chất lượng video

Bước 7: Chọn phần “tải” hiển thị quá trình đang tải video.

Chọn phần

Bước 8: Sau khi tải xong >> Chọn “tập tin”.

Sau khi tải xong >> Chọn

Bước 9: Chọn 3 chấm.

Chọn 3 chấm

Bước 10: Chia sẽ.

Chia sẽ

Bước 11: Lưu video.

Lưu video

Vậy là thao tác xong tải video từ trang web về lưu iPhone. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *