Menu

Cách hiển thị giờ nhận tin nhắn trên iPhone

Ứng dụng tin nhắn của iPhone chỉ cho bạn thấy thời gian, ngày tháng cụ thể mà bạn nhận được tin nhắn.

Và sau đây là cách xem giờ nhận tin nhắn trên iPhone:

Bước 1: Tin nhắn.

Bước 2: Mở tin nhắn cần xem.

Bước 3: Nhấn giữ và kéo tin nhắn sang trái.

Vậy là thao tác xong cách hiển thị giờ nhận tin nhắn trên iPhone. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *