Menu

Tổng Hợp Siêu Imba

Cách để Tự Vệ P1

Duy trì Tư thế Phòng thủ 1 Bảo vệ mặt. Nếu kẻ xấu cố tấn công vào mặt bạn hoặc tóm lấy bạn từ phía trước, hãy đặt hai tay lên trước trán trong tư thế “Đừng đấm vào mặt tôi” và áp sát [...]

Những quy tắc vàng trong cuộc sống

Nếu trong kiến trúc có tỉ lệ vàng thì trong cuộc sống cũng có những quy tắc vàng.Nói một cách nguy hiểm,những quy tắc ứng xử này sẽ giúp bạn thành công,hạnh phúc và đạt được mọi điều mong muốn trong cuộc sống.Nói một [...]