Menu

Thần kiếm Nunoboko

Thần kiếm Nunoboko là thanh kiếm lớn có hình xoắn kép, hình thành từ Cầu đạo ngọc của Thập Vĩ và ban đầu được Ōtsutsuki Hagoromo nắm giữ.

Theo Uchiha Obito, thanh kiếm là một vật linh thiêng mà Hagoromo đã sử dụng để sáng tạo ra thế giới, và lưỡi kiếm đủ mạnh để dễ dàng phá hủy thế giới bởi chính tay ông.

Thanh kiếm đã bị phá hủy một phần bởi Thanh kiếm Susanoo được tăng cường sức mạnh bằng tiên thuật và chakra Cửu Vĩ của Uchiha Sasuke.

Ngoài lề

Hình dáng xoắn kép của thanh kiếm trông khá giống với ADN, một phân tử tồn tại trong tất cả sinh vật sống.
Tên của thanh kiếm, cũng như truyền thuyết nó là công cụ được Ōtsutsuki Hagoromo sử dụng để “sáng tạo ra thế giới”, có thể có liên quan đến Amenonuhoko (天沼矛; Thiên chiểu mâu; tạm hiểu “Ngọn giáo của trời”). Trong truyền thuyết, Amenonuhoko là ngọn giáo được dùng để hình thành nên đất đai nguyên thủy từ biển. Sau đó nó được sử dụng bởi Izanami và Izanagi để tạo ra hòn đảo đầu tiên, rồi họ cư ngụ ở đó.

Xem thêm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *