Menu

One Piece Siêu Imba

Trái ác quỷ Goe Goe no Mi

Goe Goe no Mi xuất hiện trong anime, năng lực của trái ác quỷ này cho ngừoi ăn có thể tạo ra được một chùm âm thanh trông giống như bắn ra một chùm năng lượng âm thanh nhờ vào tiếng hét. “Goe” là [...]