Menu

Hướng dẫn đăng xuất tài khoản Google trên các máy Android

Bạn muốn thay đổi tài khoản Google của mình trên thiết bị Android để thay đổi tài khoản mới vào?

Thật là đơn giản chỉ trong vài bước bạn có thể đăng xuất được tài khoản Google của mình. Đây mình lấy máy Sony Xperia C4 làm ví dụ.

Bước 1. Vào phần Cài đặt.

Bước 2. Chọn vào Tài Khoản.

Bước 3. Chọn vào Google.

Bước 4. Chọn vào tài khoản gmail (Google) muốn xóa.

Bước 5. Chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm ( Như hình) > Chọn vào xóa tài khoản.

Bước 6. Chọn Xóa tài khoản.

Bước 7. Chọn Xóa mọi thứ.

Thế bạn đã đăng xuất tài khoản Google trên các máy Android và có thể đăng nhập tài khoản mới vào bạn nhé.

Xem thêm

Tags:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *