Menu

Góc Mobile Siêu Imba

Hướng dẫn kiểm tra độ chai pin Iphone

Khi sử dụng điện thoại một thời gian dài, chúng ta sẽ gặp hiện tượng pin điện thoại bị chai.Mặc dù bạn không sử dụng, pin điện thoại vẫn tự hết hoặc nếu sử dụng sẽ hết rất nhanh.Trong bài viết này mình xin [...]