Menu

Cách chép danh bạ vào máy Vivo Y69

Chép danh bạ từ sim giúp bạn sao lưu danh bạ từ sim qua máy mới một cách nhanh chóng.

Cách chép danh bạ vào máy Vivo Y69 theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào “Cài đặt” chọn “Danh bạ”.

chọn Danh bạ

Chọn “Danh bạ”.

Bước 2: Chọn “Sao chép liên hệ”.

Bước 2: Chọn Sao chép liên hệ

Chọn “Sao chép liên hệ”.

Bước 3: Chọn sim chứa danh bạ.

Bước 3: Chọn sim chứa danh bạ.

Chọn sim chứa danh bạ.

Bước 4: Chọn tất cả danh bạ và chọn “Sao chép”.

Bước 4: Chọn tất cả danh bạ và chọn "Sao chép".

Chọn tất cả danh bạ và chọn “Sao chép”.

Bước 5: Chọn vị trí lưu là điện thoại.

Bước 5: Chọn vị trí lưu là điện thoại.

Chọn vị trí lưu là điện thoại.

Như vậy là hoàn tất quá trình thiết lập của bạn, chúc các bạn thành công.

Xem thêm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *