Menu

Chuyển danh bạ từ iPhone sang Android

Bạn có thể sao chép danh bạ từ iPhone sang Android một cách dễ dàng bằng cách sau. 1/ Đồng bộ danh bạ qua Gmail Đầu tiên bạn cần đồng bộ danh bạ của iPhone với Gmail thông qua bài viết “Hướng dẫn cách đồng bộ danh bạ iPhone [...]

Cách chép danh bạ vào máy Vivo Y69

Chép danh bạ từ sim giúp bạn sao lưu danh bạ từ sim qua máy mới một cách nhanh chóng. Cách chép danh bạ vào máy Vivo Y69 theo hướng dẫn sau: Bước 1: Vào “Cài đặt” chọn “Danh bạ”. Chọn “Danh bạ”. Bước 2: Chọn “Sao chép [...]