Menu

Kiểm tra tên máy, phiên bản phần mềm, bộ nhớ, RAM trên Galaxy V

Bài viết chia sẻ cách kểm tra tên máy, phiên bản phần mềm, bộ nhớ, RAM trên Galaxy V.

1. Kiểm tra tên máy và phiên bản phần mềm đang sử dụng:

960116f3-7c0

2. Kiểm tra dung lượng bộ nhớ còn trống:

5176a924-d28

3. Kiểm tra dung lượng RAM còn trống:

078825a7-d3d

Ngoài ra để kiểm tra chi tiết hơn phần mềm, phần cứng của máy (chip xử lý, loại màn hình,…) bạn có thể cài đặt thêm các ứng dụng thứ 3 như CPUz để kiểm tra.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *