Menu

Kích hoạt Multi Wallpaper trên Samsung Galaxy S8

Tính năng cho phép hình nền sẽ thay đổi mỗi lần bạn mở sáng màn hình khóa.

Cách kích hoạt Multi Wallpaper trên Samsung Galaxy S8 như sau:

Bước 1: Bạn chạm giữ vào màn hình chính, chọn Multi Wallpaper.

Bước 2: Bạn chọn hình nền màn bạn muốn cài.

Bước 3: Đặt làm hình nền.

Như vậy là đã hoàn tất thiết lập, chúc các bạn thành công.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *