Menu

Hướng dẫn kết nối Miracast trên Galaxy A5

Hướng dẫn kết nối Miracast trên Galaxy A5, chức năng này giúp chuyển màn hình trên điện thoại sang màn hình tivi.

Bước 1: Bạn vào “Ứng dụng”.

Bước 2: Bạn chọn “Cài đặt”

Bước 3: Bạn chọn kết nối và chia sẻ.

Bước 4: Bạn chọn “Screen Mirroring”.

Bước 5: Bạn bật công tắc “Screen Mirroring” lên.

Bước 6: Bạn chọn vào tên của tivi để kết nối.

Bước 7: Chờ điện thoại bạn đang kết nối.

Bước 8: Điện thoại bạn đã kết nối.

Sau khi kết nối thành công thì màn hình điện thoại sẽ được chia sẻ lên Tivi.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *