Menu

Hướng dẫn chuyển trang cá nhân thành fanpage Facebook

Trang cá nhân và fanpage là hai thành phần chính tạo lên mạng xã hội Facebook.Trong khi trang cá nhân mang nhiều yếu tố riêng tư thì fanpage lại là nơi dành cho cộng đồng.Để tiện lợi cho người dùng,Facebook hỗ trợ tính năng chuyển đổi từ trang cá nhân thành fanpage (tuy nhiên chưa xuất hiện tính năng ngược lại).Khi thực hiện thao tác chuyển đổi này,tất cả bạn bè sẽ tự động trở thành người thích Trang của bạn.Không có nội dung nào khác của bạn sẽ được chuyển sang.Bạn vẫn có thể đăng nhập vào Facebook bằng địa chỉ email và mật khẩu hiện tại của mình…Trong bài viết ngày hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn thực hiện thao tác này,nói chung cũng khá là đơn giản thôi :v

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký Facebook

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản facebook của bạn và một lần nữa,hãy chắc chắn bạn muốn chuyển trang cá nhân thành fanpage Facebook vì bạn sẽ không thể thực hiện thao tác ngược lại.

Bước 2: Khi đã chắn chắn rồi,các bạn truy cập vào đường dẫn chuyển đổi bên dưới:

https://www.facebook.com/pages/create.php?migrate

Giao diện website sẽ hiện ra như sau:

a1

Bước 3: Các bạn thực hiện như khi tạo một fanpage bình thường.Các bạn có thể tham khảo tại đây.

Hy vọng bài viết nãy hữu ích với các bạn !

Xem thêm

3 Comments
  1. thong 21/10/2015 / Reply
  2. gạch không nung 27/01/2016 / Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *