Menu

Hướng dẫn cách sửa lỗi iPhone sóng yếu chỉ còn 3, 4 vạch sau khi nâng cấp

Cách sửa lỗi sóng yếu, tín hiệu mạng (vạch sóng) không ổn định chỉ còn 3, 4 vạch sau khi nâng cấp iPhone lên IOS 8, 9, 10. Xem cách xử lý ở đây.

Lỗi vạch sóng mạng di động yếu chỉ còn 2, 3, 4 vạch (Full là 5). Lỗi này mình đều gặp phải sau khi nâng cấp iPhone lên IOS 9 và 10. Nguyên nhân của lỗi này là do IOS 8, 9, 10 sử dụng chung tần số cho cả thoại và dữ liệu, mặc định là ở băng tần 3G. Trong khi 3G ở Việt Nam chưa ổn định.

Cách xử lý tạm thời là khi không sử dụng 3G, bạn chuyển mạng dữ liệu di động về 2G. Khi nào dùng 3G thì lại chuyển qua 3G.

Cách sửa lỗi sóng yếu chỉ còn 3, 4 vạch sau khi nâng cấp iPhone lên IOS 8, 9, 10

Bước 1: Mở  Cài đặt .

Bước 2: Chọn  Di động .

Bước 3: Tiếp tục chọn  Tùy chọn Dữ liệu di động .

Bước 4: Tiếp tục chọn  Thoại .

Bước 5: Nhấn vào chọn  2G , có dấu tích √ màu xanh hiện lên bên phải là được.

Chờ một lúc và tận hưởng thành quả.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *