Menu

Đổi font chữ Android cho máy đã root

Đổi font chữ Android cho máy đã root giúp bạn có thể thay đổi font chữ thay đổi font chữ nhàm chán trên máy bạn nhé.

Để đổi font chữ Android cho máy đã root bạn có thể thao tác như sau:

Đầu tiên bạn tải về ứng dụng iFonts.

Bước 1. Mở ứng dụng ifonts.

Bước 2. Chọn cho phép quyền root.

Bước 3. Chọn font chữ cần tải.

Bước 4. Chọn tải.

Bước 5. Chọn ứng dụng.

Bước 6. Chọn bỏ qua.

Bước 7. Chọn ok.

Bước 8. Chọn cài đặt.

Bước 9. Chọn áp dụng.

 

Bước 10. Áp dụng thành công > Tận hưởng thành quả.

Chúc bạn thành công.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *