Menu

Cách truy cập iCloud từ máy tính cá nhân

Tài khoản iCloud của bạn cho phép bạn giữ tất cả thiết bị của Apple được đồng bộ và kết nối nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó để truy cập vào nội dung iCloud từ máy tính Windows của bạn. Bằng cách sử dụng trang web iCloud hoặc tiện ích iCloud for Windows, bạn có thể truy cập ảnh trên iCloud của bạn và dữ liệu iCloud khác từ bất kỳ máy tính nào.

Cách 1: Sử dụng website iCloud

Bước 1: Đăng nhập vào www.iCloud.com bằng ID Apple của bạn. Bạn có thể truy cập thư viện ảnh iCloud của bạn từ bất kỳ máy tính nào bằng cách sử dụng trang web iCloud. Đảm bảo đăng nhập bằng cùng một ID của Apple mà bạn sử dụng cho thư viện ảnh iCloud.

Bước 2: Nhấp vào tùy chọn “Ảnh”. Thao tác này sẽ tải thư viện ảnh iCloud của bạn. Có thể mất một lúc để tải lần đầu tiên.

Bước 3: Bạn sẽ có thể tìm thấy ảnh từ tất cả các thiết bị hỗ trợ iCloud của mình sau khi tải ảnh. Ảnh bạn vừa chụp với thiết bị có thể không xuất hiện cho đến khi thiết bị đó tải lên ảnh, thường xảy ra trong vòng vài phút.
– Tab Moments hiển thị các ảnh gần đây của bạn được sắp xếp theo ngày.
– Tab Album sẽ cho phép bạn xem các album khác nhau của bạn.

Bước 4: Nhấp vào ảnh để xem toàn bộ kích thước. Nhấp vào một bức ảnh trong trình duyệt sẽ mở nó và cho phép bạn xem nó trong kích thước thực tế của nó.
Nhấp vào nút “<” và “>” để di chuyển đến hình ảnh trước hoặc tiếp theo trong album.

Bước 5: Xóa ảnh bằng cách nhấp vào nút Thùng rác. Bạn sẽ nhìn thấy điều này ở góc trên bên phải khi bạn mở một bức ảnh. Xóa ảnh sẽ xóa nó khỏi tất cả các thiết bị đã đồng bộ của bạn.

Bước 6: Nhấp vào nút “Chọn ảnh” để chọn nhiều ảnh. Bạn sẽ tìm thấy nút này ở góc trên bên phải khi xem album. Sau khi nhấp vào “Chọn ảnh”, bạn có thể nhấp vào từng ảnh bạn muốn chọn. Thao tác này sẽ cho phép bạn tải xuống hoặc xóa nhiều ảnh cùng một lúc.

Bước 7:  Nhấp vào “Download” để tải các hình ảnh đã chọn. Chúng sẽ được tải xuống thư mục tải xuống mặc định của trình duyệt, thường là “Download”.

Và một số thao tác khác các bạn có thể thực hiện tương tự.Have fun ^^~

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *