Menu

Cách mở lại iCloud bị ẩn trong cài đặt của iPhone

Mục iCloud trong cài đặt của iPhone có thể khóa lại để ngăn chặn người dùng khác thay đổi, đăng nhập tài khoản iCloud khác vào iPhone của bạn.Vì tính năng này mà một số máy có mục iCloud trong cài đặt bị “mờ” đi và không thao tác được gì.Chính vì vậy mình xin chia sẻ một bài viết hướng dẫn các bạn cách mở lại iCloud bị ẩn trong cài đặt của iPhone.Hy vọng các bạn có thể thực hiện 1 cách dễ dàng :v

Bước 1: Cài đặt >> Cài đặt chung.

Bước 2:Các bạn chọn tiếp Giới hạn.

Bước 3: Nhập mật khẩu giới hạn.

Bước 4:Các bạn tiếp tục chọn Tài khoản.

Bước 5: Cho phép thay đổi.

Vậy là thao tác xong cách mở iCloud trên iPhone bị mờ. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *