Menu

Cách định vị máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A6 10.1 Spen bị mất

Tính năng định vị giúp xác định vị trí của bạn hoặc điện thoại nếu máy bị mất hay vô tình thất lạc đâu đó.

Cách định vị máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A6 10.1 Spen bị mất như sau:

Bước 1: Vào “Cài đặt” và chọn “Vị trí”.

Bước 1: chọn Vị trí

Chọn “Vị trí”

Bước 2: Chọn “Bật”.

Bước 2: Chọn Bật

Chọn “Bật”

Bước 3: Dùng máy tính bàn hoặc laptop truy cập trang web Trình quản lý thiết bị Android. Đăng nhập tài khoản email và mật khẩu trên máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A6 10.1 Spen.

Bước 3: Dùng máy tính bàn hoặc laptop truy cập trang web Trình quản lý thiết bị Android. Đăng nhập tài khoản email và mật khẩu trên máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A6 10.1 Spen.

Đăng nhập email và mật khẩu

Bước 4: Chọn “Biểu tượng vị trí” để xác định vị trí.

Bước 4: Chọn Biểu tượng vị trí để xác định vị trí.

Chọn vào biểu tượng định vị xác định vị trí

Bước 5: Chọn “Đổ chuông” để phát tín hiệu âm thanh.

Bước 5: Chọn Đổ chuông để phát tín hiệu âm thanh.

Chọn “Đổ chuông”

Bước 6: Chọn “Khoá” để khoá thiết bị từ xa.

Bước 6: Chọn Khoá để khoá thiết bị từ xa.

Chọn “Khoá”

Bước 7: Chọn “Xoá” để xoá dữ liệu từ xa.

Bước 7: Chọn Xoá để xoá dữ liệu từ xa.

Chọn “Xoá”

Qua các thao tác trên thì bạn có thể định vị được máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A6 10.1 Spen nếu lỡ bị thất lạc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *