Menu

Nhân vật Kimimaro trong Naruto

Kimimaro (君麻呂, Quân Ma Lữ) là một thành viên của gia tộc Kaguya. Cậu còn là người thứ năm cũng như thủ lĩnh của Ngũ quái làng Âm Thanh (音隠れの忍五人衆, Otogakure no Shinobi Gonin Shuu; nghĩa là “nhóm năm shinobi làng Âm thanh”). Nhân [...]

Thần kiếm Nunoboko

Thần kiếm Nunoboko là thanh kiếm lớn có hình xoắn kép, hình thành từ Cầu đạo ngọc của Thập Vĩ và ban đầu được Ōtsutsuki Hagoromo nắm giữ. Theo Uchiha Obito, thanh kiếm là một vật linh thiêng mà Hagoromo đã sử dụng để [...]